Kosten

De Russische school Nijmegen is onderdeel van een stichting die bestaat dankzij de bijdragen van de ouders. De kosten zijn:
  • Groep 2 - 3 jaar - €36,- per maand;
  • Groep 4 - 5 jaar - €38,- per maand;
  • Groep 5 - 6 jaar - €42,- per maand;
  • Groep 7 - 8 jaar - €45,- per maand;
  • Groep 9 - 10 jaar - €45,- per maand;
  • Alle andere groepen €47,- per maand.
Tweede kind uit hetzelfde gezin 25% korting
Elk volgende kinderen uit hetzelfde gezin 50% korting

De factuur wordt maandelijks toegezonden. Het bedrag dient binnen 8 dagen voldaan worden.
Indien uw kind in verband met ziekte, vakantie of een andere reden de les zal missen ontstaat geen recht op korting of compensatie.