Groepen

Wij bieden lessen aan in kleine groepen van 7 tot 15 kinderen, dat geeft de mogelijk om genoeg aandacht te besteden aan elk individueel kind. Bij de verdeling van de groepen houden wij rekening met de leeftijd en het niveau van de taalontwikkeling van de kinderen.
In 2017-2018 plannen wij de volgende groepen:
  • Kinderen 2-3 Jaar
  • Kinderen 4-5 Jaar
  • Kinderen 5-6 Jaar
  • Kinderen 7-8 Jaar
  • Kinderen 9-10 Jaar
  • Kinderen vanaf 11 Jaar